محصولات دیگر کهاب

دیگر محصولات ما

قطع کن سیستم بازیافت بخارات بنزین

قطع کن سیستم بازیافت بخارات بنزین یک شیر جدا کننده خودکار که نازل بازیابی بخارات و شلنگ کوآکسیال را به یکدیگر متصل می نماید تا از توزیع کننده سوخت، مجموعه شلنگ ها و و سایل نقلیه با قطع کردن سریع محافظت نماید.

شلنگ معکوس کوآکسیال با آداپتور نخ شلنگ

شلنگ معکوس کوآکسیال با آداپتور نخ شلنگ

پمپ وکیوم

پمپ وکیوم

نازل کهاب

نازل کهاب

سیستم بازیافت بخارات بنزین

برای کاهش خطرات و حوادث ناشی از انتشار بنزین، کاهش آلایندگی و خطرات زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند انرژی، اجرای طرح کهاب منطقی و به صرفه است.