محصولات کهاب گستران 

سابقه فعالیت موسسین این شرکت در زمینه سیستمهای جمع آوری و بازیافت بخاربنزین از سال ۱۳۸۸ با اعزام کارشناس به خارج از کشور شروع و سپس در سال ۱۳۸۹ اولین پروژه آزمایشی جمع آوری بخار بنزین، Stage2 در ایران و در شهر کرج با مشارکت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اجــــراء گردید.