نوشته‌ها

جداسازی آب از سوخت استحصال شده توسط دستگاه های VRU

جداسازی آب از سوخت استحصال شده توسط دستگاه های VRU

دستگاه های بازیافت بخار بنزین شرکت کهاب گستران یک سیستم بسیار پیشرفته می باشد که از تکنولوژی تبرید برای تبدیل بخارات ترکیبات سوخت به فرآورده های مایع در جایگاه های سوخت استفاده نموده و بخارات از دست رفته سوخت را گرفته و به سوخت تبدیل می نمای…