یک لحظه درنگ …

امروزه آلودگی هوا یکی از معضلات کلان شهر هاست که بخشی از این آلودگی مربوط به ورود مواد آلی فرار (VOC ) حاصل از فعالیت جایگاه های توزیع سوخت به محیط می باشد .انتشار اینگونه مواد برای سلامتی انسان مخاطراتی دارد که از جمله میتوان به سرطان، جهش ژنتیکـی، حساسیت های پوستی و تنفسی اشـاره کرد . همچنین سالیانه میلیونها لیتر بنزین در اثر تبخیر از چرخه مصرف خارج میشود که ضرر اقتصادی قابل توجهی به بار می آورد .

جمع آوری و بازیافت بخارات بنزین(کهاب)

Vapor Saver

تبدیل بخارات جمع آوری شده به سوخت و
بازگشت به چرخه مصرف .

Stage II

جمع آوری بخـارات بنـزین متصـاعد شــده از
باک خـودرو و انتقـال آن توسط پمــپ وکیوم
به مخزن زیر زمینی جایگاه

Stage I

جـمع آوری بخارات بنزین مــتصاعد شده از
ونـت خروجی مخازن جایگاه در حـین تخلیه
سوخت توسط تانکر

درباره شرکت کهاب گستران آیریک

سابقه فعالیت موسسین این شرکت در زمینه سیستمهای جمع آوری و بازیافت بخاربنزین از سال ۱۳۸۸ با اعزام کارشناس به خارج از کشور شروع و سپس در سال ۱۳۸۹ اولین پروژه آزمایشی جمع آوری بخار بنزین، Stage2 در ایران و در شهر کرج با مشارکت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اجــــراء گردید.

مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم های بازیافت بخار بنزین از سال ۱۳۹۰ آغار و در سال ۱۳۹۳ موفق به ساخت آزمایشی دستگاه بازیافت بخار بنزین Vapor Saver ) V.S ) برای اولین بار در کشور شدیم که در اداره ثبت اختراعات به شماره ۸۷۳۹۷ ثبت گردید . در پـی آن اولین دستگاه به طور نیمه صنعتی در کارخانه طراحی و ساخته شد و در جایگاه فرقدانی واقع در اصفهان نصب و راه اندازی گردید.
شرکت کهاب گستران آیریک در سال ۱۳۹۴ به منظور انجام فعالیت تخصصی روی سیستم جــمع آوری و بازیافت بخارات بنزین پایه گذاری گردید و تاکنون تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور را به این سیستم مجهز نموده است. محصولات شرکت مورد تائید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بوده و  این شرکت در حال حاضر در لیست شرکت‌های دانش‌بنیان و عضو مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می‌باشد.

تصاویر ما

هدف ما چیست؟

کهاب گستران آیریک

هدف از ساخت دستگاه کاهش آلودگی هوا ، جلوگیری از هدر رفتن

انرژی و بازگشت بخارات بنزین به چرخه مصرف و کاهش ریســک

خطر انفجار و آتش سوزی می باشد.