شرکت کهاب گستران آیریک

درباره کهاب گستران : سابقه فعالیت موسسین این شرکت در زمینه سیستمهای جمع آوری و بازیافت بخاربنزین از سال ۱۳۸۸ با اعزام کارشناس به خارج از کشور شروع و سپس در سال ۱۳۸۹ اولین پروژه آزمایشی جمع آوری بخار بنزین، Stage2 در ایران و در شهر کرج با مشارکت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اجــــراء گردید.

مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم های بازیافت بخار بنزین از سال ۱۳۹۰ آغار و در سال ۱۳۹۳ موفق به ساخت آزمایشی دستگاه بازیافت بخار بنزین Vapor Saver ) V.S ) برای اولین بار در کشور شدیم که در اداره ثبت اختراعات به شماره ۸۷۳۹۷ ثبت گردید . در پـی آن اولین دستگاه به طور نیمه صنعتی در کارخانه طراحی و ساخته شد و در جایگاه فرقدانی واقع در اصفهان نصب و راه اندازی گردید.
شرکت کهاب گستران آیریک در سال ۱۳۹۴ به منظور انجام فعالیت تخصصی روی سیستم جــمع آوری و بازیافت بخارات بنزین پایه گذاری گردید و تاکنون تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور را به این سیستم مجهز نموده است. محصولات شرکت مورد تائید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بوده و  این شرکت در حال حاضر در لیست شرکت‌های دانش‌بنیان و عضو مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می‌باشد.

درباره کهاب گستران درباره کهاب گستران

نمونه کارهای اجرا شده

جایگاه ۱۵۷ مشهد
جایگاه فرقدانی-اصفهان
جایگاه های زنجیره ای پتروآیریک - اصفهان و قم
جایگاه پرواز بوشهر
جایگاه آزادی - تهران میدان آزادی
جایگاه مکوندی - اهواز
جایگاه ساغند_یزد